I dag er der 
2
2
 ledige job på JAjob.dk

Om JA

JA er fagforening og fagligt fællesskab, som samler kandidater, bachelorer og studerende inden for natur, miljø og fødevarer.

JA tilbyder rådgivning og bistand af høj kvalitet vedrørende løn og ansættelse og støtter medlemmernes kompetenceudvikling og karriere.

JA kvalificerer samfundsdebatten på det grønne område ved at sætte medlemmernes faglige viden i spil.

Mission

JA skal inden for områderne natur, miljø og fødevarer sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår og hjælpe dem med at udvikle kompetencer som attraktive medarbejdere samt at profilere medlemmernes viden og kompetencer.

JA bygger på mange års samarbejde

Det samarbejde, der nu hedder JA, blev stiftet i 1976 under navnet Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Kandidatforbund. I 1997 blev navnet til Jordbrugsakademikernes Forbund, i 2004 til Jordbrugsakademikerne og fra og med den 17. september 2007 til JA.

Primære uddannelser og uddannelsesinstitutioner

JA er fagforening for agronomer, forstkandidater, hortonomer, landskabsarkitekter, jordbrugsøkonomer, landskabsforvaltere, miljøkemikere, bioteknologer og andre med en naturvidenskabelig cand.scient. uddannelse fra Frederiksberg campus ved Københavns Universitet hhv. Science and Technology ved Aarhus Universitet. Derudover er JA fagforening for akademikere med anden uddannelse, der er ansat i tilsvarende stillinger som de nævnte.

Størrelse og organisering

JA har ca. 4.900 medlemmer og er medlem af Akademikerne (AC). I AC samarbejder JA med fem andre mindre organisationer i "De nye 6". De øvrige organisationer er Dyrlægerne, Ansatte Tandlægers Organisation, Forbundet af Arkitekter og Designere, Konstruktørforeningen og Danske Scenografer.

Fagforening og Fag

JA varetager medlemmernes interesser på arbejdsmarkedet. JA styres af medlemmerne, og repræsentantskabet er den øverste myndighed. Der er valg til repræsentantskabet i ulige år. På repræsentantskabsmøderne vælges formand, bestyrelse, udvalgsformænd samt udvalgsmedlemmer. Repræsentantskabet vedtager desuden virksomhedsplanen, der lægger rammen for årets gang i JA.

JA markerer sig i den faglige debat internt og eksternt og skaber derved opmærksomhed om medlemmernes faglige kunnen og bredde. JA sørger til stadighed for, at det er medlemmernes faglighed, der bringes i spil. JA er det faglige fællesskab, der skaber løsninger inden for fremtidens bæredygtige fødevareproduktion, en sund urbanisering og en styrket natur i det danske kulturlandskab.

Netværk

JA er en netværksorganisation, hvor medlemmerne både har mulighed for at tilslutte sig eksisterende og oprette nye netværk, som kan styrke deres værdi på arbejdsmarkedet og stimulere deres faglige nysgerrighed.

Internationalt

JA er medlem af Akademikerne (www.ac.dk) af European Confederation of Agronomist Associations (www.cedia.eu) og af Union of European Foresters (http://www.european-foresters.eu), ligesom der samarbejdes med de nordiske søsterorganisationer.

Læs mere om JA